Nyheder

© Technische Hochschule Lübeck
© Technische Hochschule Lübeck

Workshop om emnet Lavvolumenstrømme i medicinsk teknologi
10.06.2021


Den 15.09.2021 inviterer Lübeck University of Applied Sciences til en workshop med titlen "Small volume flows in medical technology". Projektpartner Stephan Klein vil tale om emnet "Medical Sensors and Devices Laboratory". Ud over det tekniske universitet i Lübeck vil MMT-projektpartneren Syddansk Universitet også deltage i workshoppen med en præsentation om "Pre-concentration methods for detection of pathogens in microfluidic systems" (prækoncentrationsmetoder til detektion af patogener i mikrofluidiske systemer). Workshoppens sprog er engelsk.

Hvis du er interesseret i at deltage i workshoppen med en plakat eller en informationsstand, kan du besøge begivenhedssiden for at få flere oplysninger:

 

https://www.th-luebeck.de/msgt/aktuelles/workshops/mikrofluidik-workshop-2021/Akkrediteringsprocessen startede
17.01.2021


Efter koordinering af kursusprofilen og læseplanen i 2020 blev selvrapporten indsendt til Accreditation, Certification and Quality Assurance Institute (ACQUIN). Rapporten beskriver det planlagte og tilrettelagte studieprogram på ca. 180 sider og indeholder detaljer om universiteternes placeringer, deres samarbejde, studieorganisation, modulguide samt om studie- og eksamensbestemmelser. Som det næste trin i akkrediteringsprocessen er der planlagt et onlinemøde med bedømmelsesudvalget i marts 2021.Studieprogrammets onlinewebsted
10.01.2021


Programmets websted Master Medical Microtechnology gik online og giver alle interesserede studerende oplysninger om læseplaner og indhold, ansøgning og optagelse samt om universiteternes placeringer i Lübeck og Sønderborg. Det er hensigten at opdatere webstedet løbende, og det hostes i fællesskab af UzL og THL.

Besøg webstedet på
http://www.mmt-master.deStudieprogrammet er planlagt: læseplan, studie- og eksamensbestemmelser er udarbejdet
20.12.2021


Efter måneders tæt samarbejde, hvor de tre partnere udarbejdede en detaljeret læseplan og et udkast til studie- og eksamensbestemmelserne, kunne der indgås aftale om disse, og de blev inkluderet i den selvrapport, der var nødvendig for at få akkreditering. De fleste af de universitetsudvalg, der skal inddrages, er allerede enige i programmet.
Under udarbejdelsen af læseplanen blev der taget højde for de deltagende universiteters nuværende strukturer og de ønsker, der var udtrykt i netværkspartnernes hensigtserklæring. Derudover skulle der tages hensyn til adskillige rammevilkår.


Disse vilkår omfattede de adgangskrav, der er fastsat i studieprogrammets bestemmelser samt forbindelse med og afgrænsning i forhold til allerede eksisterende studieprogrammer.
Skift af studiested mellem campus i Lübeck og campus i Sønderborg efter det første semester skulle også tages i betragtning. Til studie- og eksamensbestemmelserne blev der brugt erfaringer fra lignende programmer. Der skulle især foretages justeringer med hensyn til adgangskravene og det planlagte semester i Danmark.


Officielt projektlogo og corporate design til MMT godkendt
17.12.2020


Nu har MMT-projektet fået et officielt logo, hvilket er afgørende for at få en bedre positionering af projektet og studieprogrammet i den eksterne kommunikation. Det er især rettet mod potentielle studerende og sundhedsorganisationer såsom hospitaler eller erhvervslivet, når de involveres i en stærk netværksdialog.Erfaringsudveksling med Access & Acceleration
15.11.2020


MMT-partnerne (Medical Microtechnology) er i tæt kontakt med Interreg Deutschland-Denmark-projektet Access & Acceleration. Access & Acceleration-projektet stiler med sin tværfaglige tilgang efter at etablere en grænseoverskridende platform, der vil gøre det muligt for hovedaktørerne i sundhedssektoren at få forbindelse til og opnå samarbejde med hinanden til iværksættelse af innovative processer.
Access & Acceleration viser, at en sammenkædning af emnerne forskning, innovation og uddannelse er afgørende for at kunne bruge og videregive opnået viden på den bedste måde. Medical Microtechnology kommer til at undervise morgendagens medicinske teknikere. "I løbet af studiet dykker de studerende ned i innovationsprocessen og bliver potentielle arbejdsgivere for virksomheder inden for programmets område," siger MMT-projektpartner Till Leißner fra Mads Clausen Instituttet ved Syddansk Universitet.Første officielle onlinemøde med projektpartnerne – etablering af et godt samarbejde
09.10.2020


Med støtte fra det eksterne servicebureau DSN Connecting Knowledge fra Kiel mødtes partnerne online til et fælles projektmøde d. 9. oktober. Målet med mødet var at få en bedre forståelse af universiteternes og partnernes kompetencer og roller i MMT-projektet. Desuden diskuterede projektpartnerne status og den videre procedure i de enkelte arbejdsmoduler.
Partnernes fælles mål er udvikling og akkreditering af det grænseoverskridende MMT-masterprogram.Startskud til ny kandidatuddannelse i Lübeck og Sønderborg
14.06.2020

 

Projektpartnerne fra det tekniske universitet i Lübeck, Syddansk Universitet i Sønderborg og universitetet i Lübeck har på deres første møde vedtaget de vigtigste rammer for det grænseoverskridende samarbejde på uddannelsesområdet. I løbet af de næste tre år vil de tre universiteter i fællesskab udvikle kandidatuddannelsen Medical Microtechnology.Medical Microtechnology modtager Interreg-støtte
18.12.2020

 

Interreg-udvalget har afholdt møde i Sønderborg og godkendte her projektansøgningen vedrørende Medical Microtechnology. Interreg-programmet Deutschland-Danmark vil de kommende tre år støtte projektet med omkring 700.000 euro, svarende til ca. 5,2 mio. kr.