Nyheder

Uddannelsen i medicinsk mikroteknologi akkrediteret
5.11.2021


Akkrediteringsproceduren for medicinsk mikroteknologi hos det tyske akkrediteringsråd er nu blevet afsluttet med succes. I en afgørelse af 21. september 2021 blev akkrediteringen givet for den højst mulige periode på otte år (1. oktober 2021 til 30. september 2029). Det betyder, at uddannelsen er blevet fuldt ud godkendt af alle ansvarlige organer (delstatsregeringen i Slesvig-Holsten, akkrediteringsrådet), og at den officielle drift kan begynde med indskrivningen af studerende.


Invitation til netværkspartnermøde
26.10.2021


Det andet møde mellem MMT-netværkets partnere finder sted den 26. november 2021.
Mødet vil fokusere på indholdet af MMT-studieprogrammets kursus i kliniske anvendelser samt på sommerskolen 2022 i Sønderborg (Danmark). Et andet emne vil også være mentorprogrammet i forbindelse med studieprogrammet. MMT-projektpartnerne ser frem til en livlig deltagelse.

 

Du kan finde flere oplysninger og et link til tilmelding på vores begivenhedsside: https://www.conferencemanager.de/mmt-network/

 


Præsentation af studieprogrammet på konferencen "Nanoteknologi og innovation i Østersøregionen 2021"
30.07.2021


Et bidrag fra MMT-projektet er blevet accepteret til præsentation på den 4. konference "Nanotechnology and Innovation in the Baltic Sea Region 2021".
"Postersession B og netværksdannelse" starter den 5. august kl. 17.15 som en virtuel rundvisning via Gather.Town. Projektpartner Stephan Klein vil præsentere kurset "Medical Microtechnology: a new Danish-German Master's Programme".Konferencen finder sted online fra den 4.-6. august og er arrangeret af det nordtyske initiativ Nanoteknologi (NINa) og Syddansk Universitet. Konferencesproget er engelsk.
Du kan downloade plakaten her.Projektpræsentation på web-seminaret "Potentialer og udfordringer ved åben innovation i sundhedssektoren
15.06.2021


Den 14.06.2021 præsenterede Till Leißner fra Syddansk Universitet MMT-projektet på web-seminaret "Potentials and Challenges of Open Innovation in Healthcare" (Potentialer og udfordringer ved åben innovation i sundhedssektoren). Webseminaret blev organiseret af Access & Acceleration - et projekt under Interreg-finansieringsprogrammet Tyskland-Danmark, som har til formål at fremme grænseoverskridende innovation inden for sundhedssektoren. Formålet med webinaret var at vise, hvordan forskellige interessenter kan bidrage med deres ekspertise til innovationsprocessen og dermed påvirke den positivt.

 

Yderligere oplysninger om web-seminaret:  https://event.sdu.dk/openinnovation/© Technische Hochschule Lübeck
© Technische Hochschule Lübeck

Workshop om emnet Lavvolumenstrømme i medicinsk teknologi
10.06.2021


Den 15.09.2021 inviterer arbejdsgruppen "Medical Sensor and Device Technology" fra Lübeck University of Applied Sciences (THL) til sin 14. workshop "Small volume flows in medical technology".
Talere fra EU-projektet "Metrologi til lægemiddelformidling" vil præsentere projektets resultater. Om eftermiddagen vil talere fra videnskab og praksis præsentere deres arbejde til diskussion. I pausen er der planlagt virtuelle laboratorieture.
Ud over THL vil MMT-projektpartneren Syddansk Universitet deltage i workshoppen med en præsentation om "Pre-concentration methods for detection of pathogens in microfluidic systems".

 

To andre bidrag kommer fra Danmark:

  • en fra det nationale metrologiinstitut DTI i Århus
  • en fra virksomheden Inmold A/S i Hørsholm ved København

Arrangementssproget er engelsk.

Hvis du er interesseret i at deltage i workshoppen med en plakat eller en informationsstand, kan du besøge begivenhedssiden for at få flere oplysninger:

 

https://www.th-luebeck.de/msgt/aktuelles/workshops/mikrofluidik-workshop-2021/

Arbejdsgruppen "Medical Sensor and Device Technology" er det ansvarlige organ for det fælles studieforløb inden for THL.Samarbejdsaftale indgået
25.05.2021

 

Lübeck University of Applied Sciences (THL) som hovedpartner og Syddansk Universitet (SDU) har indgået en samarbejdsaftale om gennemførelse af studieprogrammet "Medical Microtechnology". Præsidierne for de to institutioner underskrev aftalen den 26. maj 2021, som regulerer udvekslingen af studerende mellem de to steder.
På grund af det allerede eksisterende kontraktlige forhold mellem THL og universitetet i Lübeck var det kun nødvendigt med en bilateral aftale mellem THL og SDU.© Süddänsiche Universität
© Süddänsiche Universität

Vellykket ekspertbesøg i forbindelse med akkrediteringsproceduren
27.03.2021

 

Den 25. og 26. marts 2021 fik de universiteter, der er involveret i uddannelsen, Lübeck University of Applied Sciences (THL), Lübeck University of Lübeck og Syddansk Universitet (SDU) besøg af en ekspertkommission som led i akkrediteringsproceduren. Besøget på stedet måtte gennemføres online på grund af Corona-situationen. Ikke desto mindre var det endda muligt at gennemføre en laboratorietur, hvor laboratorierne på de tre universiteter blev præsenteret.
Evaluatorerne havde drøftelser med universitetsadministrationerne, programlederne og de studerende på den tidligere biomedicinske ingeniøruddannelse.
Anmelderne var allerede under besøget meget positive. Evalueringen var en stor succes, hvilket også afspejles i følgende uddrag af evalueringsrapporten:

"Det overordnede indtryk, som bedømmelsespanelet har kunnet få af uddannelsen "Medical Microtechnology" (M. Sc.), er meget positivt. Konceptet tager klart højde for behovet for kvalifikationer inden for teknologiudvikling inden for forskellige områder af biomedicinsk teknologi.
Det er særligt bemærkelsesværdigt, at samarbejdet mellem THL, UzL og SDU gør det muligt at kombinere og samle de respektive kompetencer og ressourcer i dette tværfaglige studieprogram. Samtidig fremmes mobilitet, internationalitet og interkulturel kompetence kraftigt gennem undervisningssproget engelsk og den integrerede forandring mellem samarbejdspartnerne.
Fra de studerendes side fremhæves den fremragende individuelle støtte fra deres professorer, idet det skal bemærkes, at de adspurgte studerendes udsagn henviser til erfaringer fra allerede igangværende studieprogrammer."Akkrediteringsprocessen startede
17.01.2021


Efter koordinering af kursusprofilen og læseplanen i 2020 blev selvrapporten indsendt til Accreditation, Certification and Quality Assurance Institute (ACQUIN). Rapporten beskriver det planlagte og tilrettelagte studieprogram på ca. 180 sider og indeholder detaljer om universiteternes placeringer, deres samarbejde, studieorganisation, modulguide samt om studie- og eksamensbestemmelser. Som det næste trin i akkrediteringsprocessen er der planlagt et onlinemøde med bedømmelsesudvalget i marts 2021.Studieprogrammets onlinewebsted
10.01.2021


Programmets websted Master Medical Microtechnology gik online og giver alle interesserede studerende oplysninger om læseplaner og indhold, ansøgning og optagelse samt om universiteternes placeringer i Lübeck og Sønderborg. Det er hensigten at opdatere webstedet løbende, og det hostes i fællesskab af UzL og THL.

Besøg webstedet på
http://www.mmt-master.deStudieprogrammet er planlagt: læseplan, studie- og eksamensbestemmelser er udarbejdet
20.12.2021


Efter måneders tæt samarbejde, hvor de tre partnere udarbejdede en detaljeret læseplan og et udkast til studie- og eksamensbestemmelserne, kunne der indgås aftale om disse, og de blev inkluderet i den selvrapport, der var nødvendig for at få akkreditering. De fleste af de universitetsudvalg, der skal inddrages, er allerede enige i programmet.
Under udarbejdelsen af læseplanen blev der taget højde for de deltagende universiteters nuværende strukturer og de ønsker, der var udtrykt i netværkspartnernes hensigtserklæring. Derudover skulle der tages hensyn til adskillige rammevilkår.


Disse vilkår omfattede de adgangskrav, der er fastsat i studieprogrammets bestemmelser samt forbindelse med og afgrænsning i forhold til allerede eksisterende studieprogrammer.
Skift af studiested mellem campus i Lübeck og campus i Sønderborg efter det første semester skulle også tages i betragtning. Til studie- og eksamensbestemmelserne blev der brugt erfaringer fra lignende programmer. Der skulle især foretages justeringer med hensyn til adgangskravene og det planlagte semester i Danmark.


Officielt projektlogo og corporate design til MMT godkendt
17.12.2020


Nu har MMT-projektet fået et officielt logo, hvilket er afgørende for at få en bedre positionering af projektet og studieprogrammet i den eksterne kommunikation. Det er især rettet mod potentielle studerende og sundhedsorganisationer såsom hospitaler eller erhvervslivet, når de involveres i en stærk netværksdialog.Erfaringsudveksling med Access & Acceleration
15.11.2020


MMT-partnerne (Medical Microtechnology) er i tæt kontakt med Interreg Deutschland-Denmark-projektet Access & Acceleration. Access & Acceleration-projektet stiler med sin tværfaglige tilgang efter at etablere en grænseoverskridende platform, der vil gøre det muligt for hovedaktørerne i sundhedssektoren at få forbindelse til og opnå samarbejde med hinanden til iværksættelse af innovative processer.
Access & Acceleration viser, at en sammenkædning af emnerne forskning, innovation og uddannelse er afgørende for at kunne bruge og videregive opnået viden på den bedste måde. Medical Microtechnology kommer til at undervise morgendagens medicinske teknikere. "I løbet af studiet dykker de studerende ned i innovationsprocessen og bliver potentielle arbejdsgivere for virksomheder inden for programmets område," siger MMT-projektpartner Till Leißner fra Mads Clausen Instituttet ved Syddansk Universitet.Første officielle onlinemøde med projektpartnerne – etablering af et godt samarbejde
09.10.2020


Med støtte fra det eksterne servicebureau DSN Connecting Knowledge fra Kiel mødtes partnerne online til et fælles projektmøde d. 9. oktober. Målet med mødet var at få en bedre forståelse af universiteternes og partnernes kompetencer og roller i MMT-projektet. Desuden diskuterede projektpartnerne status og den videre procedure i de enkelte arbejdsmoduler.
Partnernes fælles mål er udvikling og akkreditering af det grænseoverskridende MMT-masterprogram.Startskud til ny kandidatuddannelse i Lübeck og Sønderborg
14.06.2020

 

Projektpartnerne fra det tekniske universitet i Lübeck, Syddansk Universitet i Sønderborg og universitetet i Lübeck har på deres første møde vedtaget de vigtigste rammer for det grænseoverskridende samarbejde på uddannelsesområdet. I løbet af de næste tre år vil de tre universiteter i fællesskab udvikle kandidatuddannelsen Medical Microtechnology.Medical Microtechnology modtager Interreg-støtte
18.12.2020

 

Interreg-udvalget har afholdt møde i Sønderborg og godkendte her projektansøgningen vedrørende Medical Microtechnology. Interreg-programmet Deutschland-Danmark vil de kommende tre år støtte projektet med omkring 700.000 euro, svarende til ca. 5,2 mio. kr.