Projektpartnerne

Det tekniske universitet i Lübeck er et universitet med en klar profil og en høj andel af ekstern finansiering. Universitetet er meget anerkendt for sin videndeling med erhvervslivet, sine kompetencer på e-læringsområdet og sine internationale uddannelser. Det faglige fokus for uddannelse og forskning ligger inden for teknologi, naturvidenskab, økonomi og arkitektur.

Gå til hjemmesiden for det tekniske universitet i LübeckUniversitetet i Lübeck indgår i et tæt samarbejde med forskningsinstitutioner og virksomheder både inden for og uden for Tysklands grænser med henblik på at forbedre den forsknings- og undervisningsmæssige kvalitet og for at kunne klare udfordringerne og udnytte mulighederne i den internationale konkurrence på de medicinske fagområder. Der, hvor medicin, naturvidenskab og teknologi møder hinanden, ser universitetet det som sin opgave at sætte fokus på moderne medicin og teknologisk udvikling.


Gå til hjemmesiden for universitetet i LübeckCirka en femtedel af de mere end 30.000 studerende ved Syddansk Universitet kommer fra udlandet. Det internationale netværk er universitetets vigtigste aktiv udadtil. De fem fakulteter er specialiseret inden for ingeniørvidenskab, naturvidenskab, sundhedsvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora.


Gå til Syddansk Universitets hjemmeside


Bliv netværkspartner nu

Både hospitaler og medicovirksomheder inddrages løbende i udviklingen af Medical Microtechnology-uddannelsen og udbygningen af studiets indhold. På den måde kan vi bedst muligt opfylde de krav, som man i det kliniske miljø og i virksomhederne stiller til kommende kandidater.
Netværket består af virksomheder og klinikker i Danmark og Tyskland, og antallet af medlemmer vokser løbende. Aktuelt er der følgende medlemmer:

 

Hospitaler:

Industrivirksomheder:

Multiplikatorer og netværk

Bliv en del af MMT-netværket, og drag fordel af den tætte dialog mellem industrivirksomheder og forskningsmiljøet:

  •  Nem kontakt med dygtige studerende til semesteropgaver, praktikophold, studiejob og specialeprojekter
  • Adgang til de rigtige samarbejdspartnere til dine forsknings- og udviklingsprojekter
  • Direkte adgang til de nyeste forskningsmetoder på de deltagende universiteter
  • Udvidelse af dit eget netværk
  • Rådgivning af universiteter om videreudvikling af pensum

I det følgende rapporterer Benjamin Kern (mobOx-projektet) og Justin Ackers ( Fraunhofer IMTE) om samarbejdet i MMT-netværket (på tysk):

Benjamin Kern | Project mobOx


Justin Ackers | Fraunhofer IMTE


Hvis du gerne vil høre mere om MMT-netværket, er du velkommen til at kontakte Till Leißner:

 

Till Leißner

Syddansk Universitet
Mads Clausen Institut
Alsion 2
6400 Sonderborg | Danmark

Tlf. +45 65 50 83 78

 

E-mail: till@mci.sdu.dk