Grænseoverskridende kandidatgrad i medicinsk mikroteknologi

Kandidatuddannelsen Medical Microtechnology udvikles af det tekniske universitet i Lübeck, det almene universitet i Lübeck og Syddansk Universitet i Sønderborg i fællesskab. Formålet med uddannelsen er at samle uddannelsesinstitutionernes særlige kompetenceområder – medicoteknologi i Lübeck og mikroteknologi i Sønderborg. Uddannelsen skal sikre tilgang af velkvalificerede unge i regionen, og desuden skal der skabes synergieffekter inden for medicoteknologi med hjælp fra et netværk af behandlingssteder og producenter af medicinsk udstyr i Interreg-regionen.

Tre universiteter – én uddannelse

Det nye, grænseoverskridende uddannelseskoncept skabes ved at kombinere eksisterende uddannelsesretninger ved to universiteter i Lübeck (det tekniske og det almene universitet) og Syddansk Universitet i Sønderborg og supplere dem med yderligere moduler. Kursets indhold får desuden en praktisk kobling, idet regionale virksomheder inden for sundhedsteknologi samt hospitaler i regionen inddrages.

Planen er at udvikle Medical Microtechnology som uddannelse, sikre akkreditering og derefter optage de første studerende. Efterfølgende foretages der en evaluering af de første erfaringer med uddannelsen.


Sommerskole 2022 i Sønderborg fra den 8. -19. august


Websted for MMT uddannelsen

Yderligere oplysninger om læseplan og pensum kan ses på informationssiden om uddannelsen under det tekniske universitet i Lübeck: : www.mmt-master.de

 Medical Microtechnology brochure


3 partnerorganisationer of 8 netværkspartnere fra Danmark og Tyskland

1,2 mio. Euro, hvoraf 695.000 Euro støttemidler

april 2020 -
marts 2023