Uddannelse på tværs af grænser – det er målet med den planlagte dansk-tyske fællesuddannelse. Medical Microtechnology er navnet på den internationale uddannelse, der fremover skal skabe kernekompetencer og specialer inden for sundhed og biovidenskab i den dansk-tyske Interreg-programregion.
Projektet skal styrke samarbejdet mellem forskningsinstitutioner, erhvervslivet og behandlingsudbydere inden for sundhedsteknologi.

Tre universiteter – én uddannelse

Det nye, grænseoverskridende uddannelseskoncept skabes ved at kombinere eksisterende uddannelsesretninger ved to universiteter i Lübeck (det tekniske og det almene universitet) og Syddansk Universitet i Sønderborg og supplere dem med yderligere moduler. Kursets indhold får desuden en praktisk kobling, idet regionale virksomheder inden for sundhedsteknologi samt hospitaler i regionen inddrages.

Planen er at udvikle Medical Microtechnology som uddannelse, sikre akkreditering og derefter optage de første studerende. Efterfølgende foretages der en evaluering af de første erfaringer med uddannelsen. Læs mere


3 partnerorganisationer of 8 netværkspartnere fra Danmark og Tyskland

1,2 mio. Euro, hvoraf 695.000 Euro støttemidler

april 2020 -
marts 2023