Projektpartnerne

Det tekniske universitet i Lübeck er et universitet med en klar profil og en høj andel af ekstern finansiering. Universitetet er meget anerkendt for sin videndeling med erhvervslivet, sine kompetencer på e-læringsområdet og sine internationale uddannelser. Det faglige fokus for uddannelse og forskning ligger inden for teknologi, naturvidenskab, økonomi og arkitektur.

Gå til hjemmesiden for det tekniske universitet i LübeckUniversitetet i Lübeck indgår i et tæt samarbejde med forskningsinstitutioner og virksomheder både inden for og uden for Tysklands grænser med henblik på at forbedre den forsknings- og undervisningsmæssige kvalitet og for at kunne klare udfordringerne og udnytte mulighederne i den internationale konkurrence på de medicinske fagområder. Der, hvor medicin, naturvidenskab og teknologi møder hinanden, ser universitetet det som sin opgave at sætte fokus på moderne medicin og teknologisk udvikling.


Gå til hjemmesiden for universitetet i LübeckCirka en femtedel af de mere end 30.000 studerende ved Syddansk Universitet kommer fra udlandet. Det internationale netværk er universitetets vigtigste aktiv udadtil. De fem fakulteter er specialiseret inden for ingeniørvidenskab, naturvidenskab, sundhedsvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora.


Gå til Syddansk Universitets hjemmeside