Grænseoverskridende kandidatgrad i medicinsk mikroteknologi

Kandidatuddannelsen Medical Microtechnology udvikles af det tekniske universitet i Lübeck, det almene universitet i Lübeck og Syddansk Universitet i Sønderborg i fællesskab. Formålet med uddannelsen er at samle uddannelsesinstitutionernes særlige kompetenceområder – medicoteknologi i Lübeck og mikroteknologi i Sønderborg. Uddannelsen skal sikre tilgang af velkvalificerede unge i regionen, og desuden skal der skabes synergieffekter inden for medicoteknologi med hjælp fra et netværk af behandlingssteder og producenter af medicinsk udstyr i Interreg-regionen.

Websted for MMT uddannelsen

Yderligere oplysninger om læseplan og pensum kan ses på informationssiden om uddannelsen under det tekniske universitet i Lübeck: : www.mmt-master.de